شهزاده نظروا: این گزارش ویدئویی دربرگیرنده سخنان کارشناسان ایران است که در روز ۸ مارس ۲۰۱۲، در میزگردی در پارلمان اروپا در شهر بروکسل شرکت کردند.

سخنران‌های اصلی این میزگرد شادی صدر، فعال حقوق بشر؛ روحی شفیعی، جامعه شناس؛ پیام اخوان، فعال حقوق بشر؛ ماریچه اسخاکه، عضو هلندی پارلمان اروپا بودند.

برای دیدن گزارش روی تصویر کلیک کنید.
منبع:

http://www.radiozamaneh.com/video/12007

Source:

http://www.radiozamaneh.com/english/content/sanctions-against-iran-reviewed-european-parliament