عدالت برای ایران: بعد از ظهر روز ۸ مارس، نشستی تخصصی در پارلمان اروپا برای بررسی تاثیرات تحریمهای حقوق بشری و چالش هایی که بر سر راه اجرا و تاثیرگذاری آنها وجود خواهد داشت، برگزار خواهد شد.

در این نشست، پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل دانشگاه مک گیل کانادا، ماریجه شاکه، نماینده هلند در پارلمان اروپا و شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران سخنرانی خواهند کرد.
همچنین گزارش سازمان عدالت برای ایران درباره تحریمهای حقوق بشری علیه مقامات جمهوری اسلامی در این رونمایی خواهد شد.

شرکت در این نشست تخصصی که از ساعت ۴ تا ۶ بعد از ظهر ۸ مارس در مقر پارلمان اروپا در بروکسل برگزار خواهد شد برای عموم آزاد است.