ایران اینترنشنال: علیرضا آوایی از سوی حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری معرفی شده است. معرفی آوایی با موجی از انتقاد‌ها در میان ناظران خارجی و داخلی حقوق بشر همراه بوده است. منتقدان می‌گویند آقای آوایی در چندین پرونده نقض حقوق بشر دست داشته است.

در این زمینه شادی صدر، حقوق‌دان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران در برنامه چشم‌انداز تلویزیون ایران اینترنشنال توضیح می‌دهد