944070_1231373423544760_3637425866559045199_n
ساعت ١٢ و نیم روز ٢۴ دی‌ماه ١٣۷۵، #احمد تفضلی نمی‌دانست که این آخرین حضورش در #دانشگاه‌تهراناست. تفضلی بعد از آن ساعت، هرگز به منزلش در شمیران نرسید و گفته می‌شود که توسط ماموران#وزارت‌اطلاعات در یک سانحه ساختگی کشته شد. از او به عنوان یکی از قربانیان قتل‌های سیاسی روشنفکران و نویسندگان یاد می‌شود و پرونده قتل او نیز در دنباله پرونده قتل‌های سیاسی بدون دادخواهی و رسیدگی قانونی به آن، بی سرانجام مانده است.
دکتر اجمد تفضلی، زبان‌شناس، ایران شناس، پژوهشگر، مترجم و متخصص زبان پهلوی و استاد زبان‌های باستانی در دانشگاه تهران بود و از معدود صاحب‌نظران زبان پهلوی در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شد.
اگر چه دادستان نظامی تهران، شیوه قتل #داریوش‌فروهر،#پروانه‌اسکندری، #محمد‌مختاری و #مجمدجعفرپوینده را به تصویر کشید و آمرین این قتل‌ها را در فهرستی از اسامی با عنوان عوامل خودسر وزارت اطلاعات معرفی کرد، اما ابعاد به قتل رسیدن احمد تفضلی هیچ‌‌گاه حتی توسط وزارت اطلاعات در دادگاه‌های غیرعلنی و غیرشفاف رسیدگی به پرونده #قتل‌های‌ سیاسی بر عهده گرفته نشد.
در حالی که جمهوری اسلامی بعد از علنی شدن قتل‌های سیاسی در رسانه‌ها در تلاش بود که آن را محدود به ماجراجویی عوامل خودسر و قتل فروهرها و پوینده و مختاری در آذرماه ١٣۷۷ محدود کند، روزنامه سلام در گزارش مفصلی به تاریخ دوم تیرماه ١٣۷۸، تعداد افراد به قتل رسیده را توسط وزارت اطلاعات ۷٠ تن اعلام کرد.
هیچ‌گونه روایت رسمی از قتل دکتر احمد تفضلی، حسین برازنده و ابراهیم زال زاده و ده‌ها نفر دیگر که گفته می‌شود در دهه ۷٠ از سوی وزارت اطلاعات به قتل رسیدند وجود ندارد. تاکنون از طرف هیچ مرجع قانونی در ایران به صورت مستقل و با حفظ موازین بی‌طرفانه به قتل احمد تفضلی رسیدگی نشده است.
تفضلی در سال ١٣١۶ در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی خود را در تهران گذراند. در سال ١٣۴٠ به بریتانیا رفت و چهار سال بعد موفق به اخد درجه فوق لیسانس در رشته زبان‌های باستانی در دانشگاه لندن شد. او پس از بازگشت به ایران در سال ١٣۴۵، در رشته زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران درجه دکتری گرفت. احمد تفضلی از سال ١٣۴۷ تا زمان مرگش در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد.
١۹ سال پس از قتل دکتر احمد تفضلی در ٢۴ دی‌ماه، ضرورت اجرای عدالت و دادخواهی برای قتل او و ده‌ها نفر دیگر در قتل‌های سیاسی را باید مورد مطالبه قرار داد.
کانال عدالت برای ایران را در تلگرام دنبال کنید