برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی در گفتگو با شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران وضعیت مهاجران افغان در ایران را بررسی کرده است.

برای دیدن این برنامه روی تصویر بالا کلیک کنید

برای دیدن این برنامه روی تصویر بالا کلیک کنید