یک سال پس از کشتار آبان ۹۸، یک دادگاه بین‌المللی مردمی به این جنایات رسیدگی خواهد کرد. در این دادگاه که در بهمن ماه امسال در سه روز پیاپی در لاهه برگزار خواهد شد، گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی شهادت‌های خانواده‌های جان‌باختگان، شاهدان عینی و کارشناسان را استماع خواهند کرد.

گفت‌وگوی حمید صبی، حقوق‌دان و عضو هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان با بی‌بی‌سی فارسی را در این باره ببینید: