ایران اینترنشنال: در دومین سالگرد سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی آبان ۹۸ در ایران، «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» از ۱۹ تا ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در شهر لندن، پایتخت بریتانیا، برگزار می‌شود. گفت‌وگوی حمید صبی، حقوقدان و عضو هیات دادستانی دادگاه مردمی آبان با تلویزیون ایران اینترنشنال را در این باره ببینید: