111

با امضای این نامه از کمیته کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل بخواهید که به طور کامل و بی‌طرفانه درباره سرنوشت گلرو تحقیق کرده و جمهوری اسلامی ایران را درباره وضعیت این نوزاد ناپدیدشده پاسخگو کند

عدالت برای ایران – ۱۹ فروردین ۱۳۹۵- گلرو راحمی‌پور٬ نوزادی که پدر و مادرش در زندان اوین بازداشت بودند٬ نوروز ۱۳۶۳ در زندان اوین تهران به دنیا آمد. پدر و مادر گلرو به خاطر فعالیت‌های سیاسی‌شان بازداشت شده‌ بودند و مادرش در هنگام بازداشت باردار بود. ۱۵ روز پس از تولد گلرو٬ ماموران زندان به بهانه آزمایش‌های پزشکی او را از مادر زندانی‌اش جدا کردند و از آن زمان به بعد هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.

راحله راحمی‌پور٬ عمه این نوزاد ناپدیدشده، پس از اعدام پدر گلرو٬ بارها پیگیر سرنوشت برادرزاده‌اش شده و خواهان دانستن حقیقت درباره وضعیت گلرو است. با گذشت بیش از سه دهه از ناپدید شدن این نوزاد ۱۵ روزه٬ مقامات ایرانی تا کنون هیچ پاسخ مشخصی به  عمه او نداده‌اند و او را تهدید به بازداشت کرده‌اند.

براساس قوانین بین‌المللی٬ ناپدیدشدگی قهری جرم محسوب می‌شود و دولت ایران مو‍ظف به انجام تحقیقات لازم درباره افراد ناپدید شده است.

گلرو اگر زنده باشد اکنون زنی ۳۲ ساله است. به راحله کمک کنید تا گلرو را پیدا کند.

با امضای این نامه از کمیته کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل بخواهید که به طور کامل و بی‌طرفانه درباره سرنوشت گلرو تحقیق کرده و جمهوری اسلامی ایران را درباره وضعیت این نوزاد ناپدیدشده پاسخگو کند.
با ایمیل کردن نسخه‌ای از این نامه برای رییس قوه قضاییه و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نشانی‌های زیر٬ از مقامات ایرانی بخواهید در رابطه با سرنوشت گلرو راحمی پور تحقیق کنند.

ایمیل وزارت امور خارجه: [email protected]

ایمیل قوه قضاییه:[email protected]