عدالت برای ایران: ده دسامبر امسال، هم زمان با روز جهانی حقوق بشر، دانشگاه تورنتو برنامه ای با عنوان “آن سوی دیوار، کلمه، هنر” برگزار می کند. در این برنامه، شادی امین از طرف “عدالت برای ایران” درباره مستند سازی موارد تجاوز و شکنجه جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در زندانهای دهه ۶۰ سخنرانی خواهد کرد.

در این برنامه همچنین شهلا طالبی، شورا مکارمی و روشنک جابری هر یک درباره کتابی که  به موضوع زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ مربوط می شود سخن خواهند گفت.
برای دیدن جزییات بیشتر درباره مکان و زمان نشست و همینطور برگزار کنندگان آن، روی لینک اعلان برنامه کلیک کنید.

Beyond the Wall, the Word, the Art