ساختمان دادگاه انقلاب سنندج، واقع در خیابان ششم بهمن سابق یکی از اصلی‌ترین مکان‌های بازداشت و حبس زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ بوده است. اجرای اعدام زندانیان سیاسی که در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای در بخش اداری این ساختمان محاکمه می‌شدند نیز در برخی از مقاطع زمانی از جمله نیمه اول سال ۱۳۶۷ در حیاط یا زیرزمین این ساختمان انجام می‌شده است.

ساختمان دادگاه انقلاب بعدها به سازمان زندان‌های سنندج داده شد. در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳)،  مقامات تصمیم گرفتند بخشی از این ساختمان و حیاط آن را تبدیل به اماکن تجاری کنند. در جریان عملیات ساختمانی، کارگران به یک گور جمعی بر می‌خورند که با وجود انتشار خبر در رسانه‌های محلی، ساخت و ساز ادامه پیدا می‌کند و مشخص نمی‌شود برای باقی‌مانده پیکرهای دفن‌شده در آن محل چه اتفاقی می‌افتد. این مکان در حال حاضر بخشی از پیاده‌روی میدان شهرداری، یکی از پرتردد‌ترین نقاط سنندج، است که چندین مغازه در مجاورت آن قرار دارد.