Post Tagged with: "گوری جمعی"

  • حقیقت خاک‌شده در خاوران

    خاوران زمینی متروک در جنوب شرقی تهران است. در پاییز سال ۱۳۶۷ خانواده‌های برخی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در کشتار ۶۷ دریافتند که عزیزان‌شان در گوری جمعی در این محل دفن […]

    ادامـه