Post Tagged with: "عبدالفتاح سلطانی"

 • پرونده ناقض حقوق بشر: یحیی(عباس) پیرعباسی

  پرونده ناقض حقوق بشر: یحیی(عباس) پیرعباسی

  یحیی(عباس) پیرعباسی قاضی شعبه های ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب بود. او از مسئولان رسیدگی به پرونده های بعد از انتخابات بود و احکام بلند مدت حبس و همین طور اعدام برای شماری از معترضان صادر کرده است

  ادامـه
   
 • پرونده ناقض حقوق بشر: محمدعلی زنجیره‌ای

  پرونده ناقض حقوق بشر: محمدعلی زنجیره‌ای

  محمدعلی زنجیره‌ایمعاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان زندانهای ایران است. او مسئول بدرفتاری با زندانیان و محروم کردن آنها از حقوقشان بود و دستور انتقال بسیاری از زندانیان را به سلول انفرادی صادر کرده است.

  ادامـه