Post Tagged with: "عادل طالبی"

  • ‘نقشه رنج’ اعدام‌های تابستان ۶۷

    ‘نقشه رنج’ اعدام‌های تابستان ۶۷

     بی‌بی‌سی: کانال‌های درازی دیدیم که از خاک پر شده بود و کیسه‌های سیاه‌رنگ از آن بیرون زده بود. سطح خاک نازک بود و بخش‌هایی از پیکر جان‌باختگان دیده می‌شد. صحنه […]

    ادامـه