Post Tagged with: "ایقان شهیدی"

  • پرونده ناقض حقوق بشر: محمد موحدی آزاد

    پرونده ناقض حقوق بشر: محمد موحدی آزاد

    نام و نام خانوادگی: محمد موحدی آزاد زندگینامه: محمد موحدی آزاد متولد ۱۳۳۹ در قم است. او تحصیلات حوزوی در رشته فقه و اصول دارد و از ۲۴ سالگی در […]

    ادامـه