Post Tagged with: "ازدواج موقت"

  • کارنامه حجاب در دست‌ دختران ایرانی

    کارنامه حجاب در دست‌ دختران ایرانی

    رادیو زمانه: استمرار روند کنترل پوشش زنان از طریق طرح‌های گسترش حجاب در مدرسه‌ها، افزایش آمار ازدواج موقت، ارائه گزارش از وجود شکنجه جنسی در زندان‌های ایران در سازمان ملل […]

    ادامـه