Post Tagged with: "آوات عیار"

  • در حاشیه یک زندگی از دست رفته

    در حاشیه یک زندگی از دست رفته

    رادیو زمانه: مرجان اهورایی، پناهجوی تراجنسیتی ایرانی در روز ۱۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۲ در بیمارستانی در کایسری ترکیه،به دلیل عدم دسترسی به بهداشت و درمان مناسب و پیچیدگی‌های ناشی از عفونت ریوی […]

    ادامـه