در این گفت‌وگو شایسته وطن‌دوست، زندانی سیاسی دهه‌های ۶۰ و ۷۰، از شکنجه‌ها، تولد فرزندش و دوری از او در زندان می‌گوید.
برای ثبت امن اطلاعات درباره گورهای جمعی و عاملان و آمران کشتارهای دهه ۶۰ به لینک زیر بروید:
عدالت برای ایران را در تلگرام دنبال کنید: