11038933_1048970248451746_754851792506055078_n

عفو بین الملل با صدور بیانیه ای تایید کرد که سامان نسیم، اعدام نشده است و در حال حاضر در سلول انفرادی در زندان زنجان نگه داری می شود. عفوبین الملل در بیانیه خود تاکید کرده است همچنان خطر اجرای حکم این زندانی کرد وجود دارد.
Amnesty International: Juvenile offender Saman Naseem is believed to be held in solitary confinement in the north-western prison of Zanjan. He had been scheduled to be executed on 19 February for alleged crimes committed when he was 17 years old. He is at imminent risk of execution.
سامان نسیم، در زمان دستگیری در یک درگیری پژاک با سپاه پاسداران، ۱۷ ساله بوده است. او پیش از اینکه به سن قانونی برسد توسط پژاک جذب شده بود و به فاصله کوتاهی پس از آن توسط نیروهای سپاه و اطلاعات، دستگیر، مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت تا درنهایت حکم اعدامش صادر شود. این حکم قرار بود روز جمعه ۱ اسفند اجرا شود و پاره ای از منابع نیز اعلام کرده بودند که این حکم، اجرا شده است اما اطلاعیه عفو بین الملل حاکی از زنده بودن این زندانی است.