در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، با حکم سیدعلی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. رئیسی از مسئولان اعدام هزاران زندانی سیاسی در کشتار ۶۷ است. حسینعلی منتظری او را به‌ این دلیل جزو جنایت‌کاران تاریخ خوانده است.

برای آن‌که رئیس جدید قوه قضائیه را بهتر بشناسید، لطفا ویدئو را ببینید: