بی‌بی‌سی: دو نهاد فعال در زمینه حقوق بشر، تحقیقی منتشر کرده‌اند که حکومت ایران را به تخریب گورهای اعدامیان سال ۱۳۶۷ متهم می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران می‌گویند براساسِ تصاویر ماهواره‌ای و فیلم‌های ویدئویی، روی بعضی از گورهای جمعی بتن ریخته‌اند یا آن‌ها را با بولدوزر خراب کرده‌اند. این دو سازمان گفته‌اند که در این زمینه عکس‌هایی از تبریز، قُروه، مشهد، اهواز و شهرهای دیگر به دست آورده‌اند. در تابستان ۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. گزارش را ببینید: