غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی «جامعه روحانیت مبارز» تهران روز سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ از انتخاب مصطفی پورمحمدی به‌ عنوان دبیر کل این تشکل سیاسی خبر داد. جامعه روحانیت مبارز از پرنفوذترین تشکل‌های سیاسی روحانیون است که بسیاری از اعضای آن سمت‌های عالی حکومتی دارند.

مصطفی پورمحمدی کیست؟ ویدئو را ببینید:

در این باره بیشتر بخوانید:

پرونده ناقض حقوق بشر: مصطفی پورمحمدی