خانواده‌های صدها تن از قربانیان اعتراضات آبان در سراسر ایران تحت چنان فشار و آزاری قرار گرفتند که نتوانند شکایت کنند. آن تعداد اندکی از خانواده‌ها هم که با وجود تمام فشارها مقاومت و شکایت کردند، حتی برای یک مورد، این شکایت‌‌ها منجر به تعقیب قضایی آمران و عاملان نشده است.

گفت‌وگوی شادی صدر با تلویزیون ایران اینترنشنال در مورد چگونگی اجرای مصوبه رهبر جمهوری اسلامی در قبال کشته‌شدگان اعتراضات آبان را ببینید: