فعالان مبارزه با اعدام، افرادی هستند که با گزارشگری، اطلاع‌رسانی و همچنین اعلام مخالفت‌شان، هم توجه جامعه جهانی را برمی‌انگیزند و هم باعث خشم عمومی می‌شوند. بنابراین جمهوری اسلامی سعی می‌کند تا با سرکوب کردن صدای این فعالان، هم جامعه جهانی را ساکت نگه دارد و هم خشم عمومی را برنینگیزد. به نظر من این دو، مهم‌ترین دلایلی است که در سال‌های اخیر فعالان مبارزه با اعدام تا به این حد مجازات‌های سنگین حبس را تجربه کرده‌اند.

گفت‌وگوی شادی صدر با شبکه منوتو درباره چرایی برخورد جمهوری اسلامی با فعالان مبارزه با اعدام: