مریم حسین خواه ،پژوهشگر «عدالت برای ایران» طی مصاحبه ای با شبکه تلوزیونی «من و تو ۱» در ارتباط با گزارش «داستان ناتمام؛ مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت وعدالت» ، می گوید:« این گزارش از زاویه حقوق خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰ به ماجرای کشتارهای این دهه پرداخته است.»

لینک گزارش «داستان ناتمام؛ مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت وعدالت»(پی دی اف)