عدالت برای ایران و فدراسیون جامعه‌های حقوق بشری(FIDH) به مناسبت «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» با انتشار گزارشی مشترک خواستار توقف استفاده جمهوری اسلامی از اعترافات اجباری شده‌اند.

گفت‌وگوی مهرانگیز کار، حقوقدان با تلویزیون ایران اینترنشنال را در مورد این گزارش ببینید: