تک تک ما مسئول هستیم؛ اول از همه اهالی ورزش و فوتبالی‌ها و مردانی که در تمام این سال‌ها زنان را تنها گذاشتند. همه تنها گذاشتن‌هایی که طی این سال‌ها اتفاق افتاده باید تمام شود. شرم‌آور است اگر کسی بعد از مرگ سحر به استادیومی که بوی پیکر سوخته‌اش را می‌دهد پا بگذارد. خواسته ورود به استادیوم یک خواسته فوتبالی نیست، یک خواسته سمبلیک است که نشان دهنده تبعیض و نابرابری است.

گفت‌وگوی شادی صدر با با تلویزیون منوتو درباره خودسوزی دختر آبی: