ه خانواده‌ها می‌گویم همان‌طور که در چند ماه گذشته سکوت کردید و یک روز بیدار شدید و دیدید که حکم قطعی شده، متاسفانه ممکن است یک روز هم بیدار شوید و به شما بگویند حکم اعدام بچه‌های شما اجرا شده. مگر اینکه سکوت را بشکنید و با سازوکارهای بین‌المللی همکاری کنید

گفت‌وگوی شادی صدر با تلویزیون منوتو در مورد تایید حکم سه تن از معترضان آبان ۹۸ را ببینید: