وظیفه همه کسانی که به‌خصوص در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کنند باید جامعه جهانی را وادار کنند تا واکنشی شدید و سریع را در وهله اول برای برقراری ارتباطات و اینترنت  و دوم در قبال کسانی که مسئول بازداشت، شکنجه و قتل مردم بوده‌اند، نشان دهد.


گفت‌وگوی شادی صدر با بی‌بی‌سی فارسی در مورد اعتراضات سراسری آبان در ایران: