شادی صدر: خانواده‌ها باید در مورد عزیزان‌ در بند یا جان باخته‌ خود اطلاع رسانی کنند. نه فقط به خاطر عزیز خودشان یا بچه‌ای که از دست داده‌اند بلکه به خاطر بچه‌های دیگران که الان ممکن است زیر  شکنجه باشند و دو روز دیگر جنازه آنها را به خانواده‌های‌شان تحویل بدهند. هزینه نگه داشتن معترضان در بازداشت و زیر شکنجه را باید برای مقامات جمهوری اسلامی بالا ببریم.

گفت‌وگوی شادی صدر درباره نگرانی‌ها در مورد بازداشتی‌های اعتراضات آبان با برنامه صفحه دو بی‌بی‌سی: