مبارزه زنان برای ورود به استادیوم‌های فوتبال سال‌هاست که ادامه دارد. اما این مبارزه همواره در تنهایی انجام شده است. زنانی که در این مبارزه بوده‌اند، همواره از سوی مردان که به راحتی و آزادانه به استادیوم می‌رفتند، تنها گذاشته شده‌اند. و امروز اگر مردی پاهایش را روی سکوهای استادیوم بگذارد، بازهم زنان را در این مبارزه تنها گذاشته است و این دیگر بعد از مرگ سحر خدایاری شرم‌آور است…

گفت‌وگوی شادی صدر با بی‌بی‌سی فارسی در مورد خودسوزی «دختر آبی» :