با توجه به اینکه جمهوری اسلامی احتمالا وکلای مجربی برای حمید نوری خواهد گرفت، بسیار مهم است که تمامی جان به‌دربردگان از کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت و تمامی سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌هایی که اسناد و مدارکی در این‌باره دارند، شهادت‌ها و اسناد خود را به دادستانی سوئد تسلیم کنند. از آن‌جایی که این پرونده‌ای است که جنبه عمومی دارد، خانواده‌هایی که عزیزان‌‍شان در گوهردشت اعدام شده‌اند، می‌توانند مستقیما به‌عنوان شاکی وارد این پرونده شوند و در روند آن مشارکت داشته باشند.

گفت‌وگوی شادی صدر درباره پرونده حمید نوری در دادستانی سوئد با تلویزیون منوتو :