سازمان عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، شدیداً نسبت به اقداماتی که از سوی مقامات ایرانی برای تخریب گورهای جمعی قربانیان کشتار ۶۷ صورت می‌گیرد، نگران هستند، چرا که این تخریب‌ها منجر به از میان رفتن شواهد و آثار جرم می‌شود و خانواده‌های قربانیان و همچنین کل جامعه را از حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت محروم می‌کند.

ویدئوی روند تخریب گورهای جمعی احتمالی در شهرهای مشهد، تبریز و رشت و گور جمعی در قروه از سوی عدالت برای ایران و عفو بین‌الملل از طریق تصاویر ماهواره‌ای جمع‌آوری و مستند شده‌اند :

در این باره بیشتر بخوانید:

گزارش اختفای جنایت: تخریب گورهای جمعی جان‌باختگان کشتار سال ۶٧ توسط حکومت ایران