ggg

۳۵ هزار دختر ایرانی از رفتن به مدرسه محروند سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت که این آمار را ارائه داده، دلایل بازماندن هزاران دختر از تحصیل را بیان نکرده است. در سالهای اخیر، سیاستهای کلی نظام براساس دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت ایران به دو برابر، به سوی کاهش سن ازدواج و افزایش باروری زنان رفته است.

آخرین آمار مربوط به زایمان دختربچه ها

 گزارش تحلیلی “حق باروری و کار خانگی زنان در خدمت ملت‌سازی” درباره طرح های مربوط به ممنوعیت عمل های عقیم سازی اختیاری (وازکتومی، توبکتومی و…) و افزایش جمعیت

به نظر می‌رسد حتی اگر زنان به سیاست‌های حکومت در رابطه با ازدواج و فرزند آوری در سنین پایین، که خود مانعی برای تحصیل آنان است؛ تن ندهند، باز ناچار به تحمل تبعیض در تحصیل، انتخاب شغل برای حضور در عرصه‌های علمی و تخصصی کشور باشند. چنانکه براساس گزارش سال ۲۰۱۴ مجمع جهانی اقتصادی، ایران از نظر شکاف جنسیتی و از زاویه مشارکت اقتصادی و فرصت‌های برابر برای زنان در رده ۱۳۹، از نظر امکانات آموزشی در رده ۱۰۴، از نظر سلامت در رده ۸۹ و از زاویه تصمیم‌های کلیدی اقتصادی در رده ۱۳۵ کشورهای جهان قرار گرفته است.
اگر در ایران زندگی می کنید، برای ما بنویسید که آیا اخیرا، با مساله کمبود یا نبود قرص های پیشگیری از بارداری و کاندوم در داروخانه ها مواجه شده اید؟

ایران: ۳۵ هزار دختر، بازمانده از تحصیل