مطابق گزارشی که دهم اردیبهشت‌ماه از سوی  عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران منتشر شد، شواهد جدید از جمله تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌های ویدئویی و عکس‌ها نشان می‌دهند که مقامات ایران عامدانه در حال تخریب گورهای جمعی قطعی یا احتمالی مربوط به کشتار ۶۷ هستند. در نمونه‌ای مربوط به شهر قروه در استان کردستان، در تیرماه ۱۳۹۵ مسئولان سنگ‌ قبرها و نشان‌های یادبودی را که خانواده‌های عزادار در محل گورها قرار داده بودند به بهانه اینکه زمین مورد نظر کاربری «کشاورزی» داشته است با بولدوزر تخریب کردند.

 عبه سیدمرادی که دو برادرش در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند در مصاحبه با بی‌بی‌سی می‌گوید که در ۲۵ اسفند که خانواد‌ه‌‌ها به محل دفن عزیزانشان در قروه استان‌ کردستان رفته بودند دیده بودند که با بولدوزر بر روی آن قسمت خاک ریخته شده بود. او می‌گوید‌ که این تخریب‌ها برای اولین‌بار نیست که اتفاق می‌افتد.