گویا نیوز: شادی امین، فعال حقوق هم‌جنسگرایان، پژوهشگر و نویسنده کتاب جنسیت ایکس روز شنبه ١۶ آوریل در شهر بوخوم آلمان سخنرانی خواهد کرد.

کتاب جنسیت ایکس، تجریه زیست همجنس‌گرایان و ترنس‌جندرها را در ایران نشان می‌دهد.

علاوه بر معرفی کتاب و سخنرانی، فیلم روایت آکان نیز دز این نشست به نمایش گذاشته می‌شود.

شادی امین از طرف انتشارات آیدا به این جلسه سخنرانی دعوت شده و در این همایش به معرفی و بررسی کتاب جنسیت ایکس خواهد پرداخت.

Gender X.jpg