تکذیب تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام توسط علی فلاحیان

علی فلاحیان موضوع تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام را انکار کرد. وی در گفت‌و‌گویی که اخیرا در وب‌سایت "آپارات" منتشر شده می‌گوید: "من توی اطلاعات بودم، توی اوین بودم، یک همچه چیزی نه شنیده و نه دیده بودم. بعدا همچه چیزی مطرح شد. از این شایعات همیشه می سازند."این در حالی است که مستنداتی که عدالت برای ایران منتشر کرده به روشنی نشان می‌دهد در دهه ۶۰، بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی زن هم زمان با مطلع شدن از اعدام دختران‌شان یا چند روز بعد از آن، با پاسدارانی مواجه شده بودند که با دادن گل، شیرینی یا مبلغی پول به آن‌ها اعلام می‌کردند دخترشان را پیش از اعدام صیغه کرده‌اند. شهادت‌های مکرر زندانیان سیاسی زن که از آن دوران جان به در برده‌اند نیز ثابت می‌کند که چنین رویه‌ای به‌طور حتمی حداقل در برخی از سال‌ها و در بعضی از زندان‌ها در جریان بوده‌است.تحقیق عدالت برای ایران که در کتابی با عنوان "جنایت بی عقوبت" منتشر شده به بخشی از کتاب خاطرات حسین‌علی منتظری، قائم مقام رهبری وقت نیز اشاره دارد که در آن، وی موضوع "صیغه کردن" زندانیان سیاسی زن پیش از اعدام را تایید کرده‌است. مستندات کامل مربوط به تجاوز به دختران باکره را در صفحات ۳۷ تا ۶۰ این کتاب بخوانید: https://goo.gl/LftZrm

Posted by ‎Justice for Iran – عدالت برای ایران‎ on Friday, 4 August 2017

علی فلاحیان موضوع تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام را انکار کرد. وی در گفت‌و‌گویی که اخیرا در وب‌سایت “آپارات” منتشر شده می‌گوید: “من توی اطلاعات بودم، توی اوین بودم، یک همچه چیزی نه شنیده و نه دیده بودم. بعدا همچه چیزی مطرح شد. از این شایعات همیشه می‌سازند.”

این در حالی است که مستنداتی که عدالت برای ایران منتشر کرده به روشنی نشان می‌دهد در دهه ۶۰، بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی زن هم‌زمان با مطلع شدن از اعدام دختران‌شان یا چند روز بعد از آن، با پاسدارانی مواجه شده بودند که با دادن گل، شیرینی یا مبلغی پول به آن‌ها اعلام می‌کردند دخترشان را پیش از اعدام صیغه کرده‌اند. شهادت‌های مکرر زندانیان سیاسی زن که از آن دوران جان به در برده‌اند نیز ثابت می‌کند که چنین رویه‌ای به‌طور حتمی حداقل در برخی از سال‌ها و در بعضی از زندان‌ها در جریان بوده‌است.

تحقیق عدالت برای ایران که در کتابی با عنوان “جنایت بی عقوبت” منتشر شده به بخشی از کتاب خاطرات حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبری وقت نیز اشاره دارد که در آن، وی موضوع “صیغه کردن” زندانیان سیاسی زن پیش از اعدام را تایید کرده‌ است. 

مستندات کامل مربوط به تجاوز به دختران باکره را در صفحات ۳۷ تا ۶۰ این کتاب بخوانید.