بخش خبر – جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز: پادماز- در پى شکایت محمد سرافراز رئیس صدا و سیماى ایران و حمیدرضا عمادى سردبیر تلویزیون پرس تى وى مبنى بر بیگناهى خود و در دادنامه اى که به منظور رفع تحریم آنها و بازگشایى دوباره حساب های بانکى مسدود شده خود به واسطه چند وکیل تقدیم دادگاه کرده بودند، دادگاه عدالت اروپا با هزینه مالى دولت ایران برگزار شد.

دادگاه با بررسى شکایت سرافراز و عمادى که در آن اظهار بیگناهى کرده و خواستار رفع تحریم و اجازه سفر به اروپا را کرده بودند و همچنین بررسى دقیق موارد نقض حقوق بشر از جمله پخش اعترافات اجبارى زندانیان سیاسى احوازى و گفتگوهای اجبارى با خانواده هاى زندانیان سیاسى ، بر محکومیت سرافراز و عمادى تاکید و آن را تایید کرد.

در ١١ مارس ٢٠١٣ شوراى اتحادیه اروپا دو نفر یاد شده را ناقض حقوق بشر دانست و اموال آنها در اروپا را مسدود کرد. دادگاه همچنین  سفر آن دو را به کشورهاى اتحادیه اروپا  ممنوع اعلام کرده بود.

با تاکید دوباره و راى قاطع دادگاه ، سرافراز و عمادى همچنان محکوم خواهند ماند. حدود صد نفر از مدیران و قضات دادگاههاى ایران به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم قرار دارند.

سازمان عدالت براى ایران در تنظیم گزارش ها و پیشبرد حقوقى شکایت فعالیت هاى فراوان داشت.

در آستانه اعدام فعالان سیاسى عرب شاهد اقدام دست اندرکان سینمای ایران در همکاری بمنظور تسریع اعدام فعالان فرهنگی و سیاسی عرب احوازی، آنهم به اتهامات واهی و بدون برگزاری دادگاه عادلانه بوده ایم.

پس از اعدام شدن چندین تن از فعالان احوازی در نتیجه همکاری هنرمندان ایرانی با دستگاه اطلاعات و دادگاههای فرمایشی جمهوری اسلامی، هنرمندان به جرگه حاکمیت ایران در سرکوب جنبش حق خواهانه ملت عرب احواز پیوسته اند.