رادیو زمانه: شادی صدر، حقوقدان مقیم بریتانیا و از مدیران سازمان عدالت برای ایران، درباره نادرستی مجازات اعدام حتی برای جرایمی چون قتل می‌گوید: «به طور مشخص در جرایمی مانند قتل که برایش مجازات اعدام وجود دارد -به کسانی که مجازات اعدام را برای قتل توجیه می‌کنند- می‌گویم تجربه بشر ثابت کرده که بسیاری از مواقع قاضی‌ها در تشخیص قاتل اشتباه کرده و افراد بی‌گناهی را کشته‌اند. بنابراین مجازات اعدام حتی برای قتل هم اشتباه است چون دادگاه ممکن است در قضاوت خطا کند.

مجازات اعدام یک نوع قتل است. اگر ما قتل را کار نادرستی می‌دانیم مجازات اعدام هم یک قتل دیگر است که این بار با حکم دادگاه یا به دست دولت انجام می‌شود یا به خاطر قصاص به اختیار ولی دم صورت می‌گیرد. کسی کشته شده و به جایش دیگری را می‌کشند. اگر قتل غلط است مجازات آن به شیوه قتل نیز نادرست است.

در بقیه جرایمی مثل روابط جنسی و مواد مخدر که برایشان مجازات قتل وجود دارد: درباره روابط جنسی در بسیاری از کشورهای دیگر اصلا جرم نیست چه برسد به اینکه برایشان مجازاتی بسیار سنگین همچون اعدام در نظر گرفته شود. در نظر بگیرید کسی که به خاطر جرایمی جنسی در ایران در خطر اعدام است اگر در کشوری متمدن به دنیا می‌آمد، اصلا مجرم شناخته نمی‌شد.

برخی مدعی‌اند که مجازات اعدام باعث پیشگیری از جرایم مختلف مثل جرایم مالی، مواد مخدر، قتل و … می‌شود. اما در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، آمار جرم و جنایت پایین آمده است. تجربه کشور ایران که همیشه برای مواد مخدر مجرمان را اعدام ‌کرده، نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر پایین نیامده. این نشان می‌دهد که هیچ رابطه علت و معلولی‌ای بین اعدام و پایین آمدن جرم وجود ندارد بلکه بر عکس در بسیاری از کشورها با وجود مجازات اعدام میزان جرم بالا رفته است.»