کشورهای عضو کارگروه سازمان‌های غیردولتی سازمان ملل متحد، مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی  (ECOSOC)  را به عدالت برای ایران اعطا کردند.

با اعطای این مقام، عدالت برای ایران اکنون این فرصت را دارد که از نزدیک با تصمیم گیرندگان بین‌المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همکاری کند. همکاری‌هایی که شامل تعامل با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل،  ارگان‌های زیرمجموعه آن، شورای حقوق بشر،  و حضور در برخی از جلسات مجمع عمومی و سایر سازمان‌های بین‌دولتی ـ تحت شرایط خاص ـ و همچنین مشارکت با دبیرخانه سازمان ملل متحد است.

شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران گفت:«ما خرسندیم که فرصت همکاری مستقیم با سازمان ملل را داریم. امیدواریم که این فرصت، درهای بیشتری را برای دستیابی قربانیان جنایات بین‌المللی مقامات جمهوری اسلامی به حقیقت، عدالت و پاسخگویی مسئولان نقض حقوق بشر بگشاید.»

سازمان‌های غیردولتی که دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل هستند، از امتیازات منحصر به‌فردی مانند ارسال مستقیم مقالات و تحقیقات به شورا، و همچنین جلسات اختصاصی برای حمایت از حقوق بشر،  برخوردار می‌شوند .

شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) یکی از شش ارگان اصلی سازمان ملل است که بر طبق منشور این سازمان در سال ۱۹۴۵ تشکیل شد. این شورا متشکل از ۵۴ کشور عضو، بر بهبود مسائل اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی و همچنین ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمرکز داد. در حال حاضر بیش از ۳۲۰۰ سازمان در این شورا، مقام مشورتی دارند.