اتاق خبر تلویزیون منوتو

 به‌طور مشخص الان حداقل می‌دانیم که در سرتاسر ایران این گورهای جمعی وجود دارد و خانواده‌ها در تمام این سال‌ها مورد اذیت و آزار واقع شدند و حق‌شان پایمال شده‌ است. به‌عنوان شهروندان ایران، هر کدام‌ ما وظیفه داریم در کنار خانواده‌ها باشیم به مکان‌ گورهای جمعی برویم و در روند ثبت مکان‌های گور جمعی کمک کنیم. 

گفت‌وگوی شادی صدر و خاطره معینی، از خانواده جان‌باختگان دهه ۶۰ درباره ابعاد انسانی و حقوقی جنایات دهه ۶۰ با شبکه منوتو را ببینید:

پلتفرم چندرسانه‌ای خاکْ رنج

مجموعه ویدئوهای خاکْ رنج

اختفای جنایت: تخریب گورهای جمعی جان‌باختگان کشتار سال ۶٧ توسط حکومت ایران؛ گزارش تحقیقی مشترک عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران