موضوع حمله نظامی به رژه نیروهای مسلح در اهواز برای مردم ایران خیلی مهم است. پس از این حمله مسلحانه، گروه‌ها و سازمان‌های مختلفی به عنوان مسئول این اقدام معرفی می‌شوند و اخبار ضد و نقیض زیادی نیز در این باره منتشر شده است. بنابراین یکی از مهمترین موضوعات برای ما این است که اطمینان حاصل کنیم که تحقیقات مستقلی برای شناسایی هویت افرادی که این حمله را انجام داده‌اند یا گروه‌هایی که پشت این حمله بودند انجام شود و محاکمه و مجازات آنان با رعایت موازین دادرسی منصفانه و قوانین حقوق بشر انجام شود.

مصاحبه شادی صدر درباره نامه‌ عدالت برای ایران به گزارشگر ویژه سازمان ملل با تلویزیون ایران اینترنشنال را ببینید: