– در خصوص کشتار ۶۷ تا زمانی که عاملان و آمرین این کشتار در مقام های بالا قرار دارند از جمله در نهادهایی مثل وزارت دادگستری یا دیوان عالی کشور که در واقع موظف به رسیدگی هستند، می‌شود گفت که چشم انداز مثبتی در رابطه با دادخواهی در داخل کشور وجود ندارد و دقیقاً به همین دلیل هم عفو بین‌الملل خواهان تشکیل یک کمیسیون تحقیق از سوی سازمان ملل و در واقع تاسیس یک مکانیسم بین المللی برای برخورد با این مصونیت جدی شده است.

گفت‌و‌گوی شادی صدر و رها بحرینی با تلویزیون درباره گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل در مورد کشتار ۶۷ را تماشا کنید: