شادی صدر: در شرایط فعلی، من فکر می‌کنم که بسیار مهم است که ما از مکانیزم‌هایی که می‌توانند موثرتر باشند استفاده کنیم. به‌طور مثال مکانیزم تحریم‌های حقوق بشری را داریم که هم در مورد اشخاص و هم در مورد نهادها قابل اجرا است. همانطور که عدالت برای ایران در نامه دیروز خود به اتحادیه اروپا تاکید کرد، نیروی انتظامی به‌طور مشخص در قتل معترضان دست داشته و وزارت ارتباطات این امر را تسهیل کرده است. ما به همین دلیل خواستار تحریم نیروی انتطامی و وزارت ارتباطات و  فن‌آوری به عنوان نهاد شده‌ایم. 

گفت‌وگوی شادی صدر، رها بحرینی و رویا برومند در مورد راهکارهای حقوق بشری برای تقابل با سرکوب اعتراضات در ایران با بی‌بی‌سی فارسی: