تلوزیون بی‌بی‌سی فارسی: یک گروه مدافع حقوق بشر از سازمان ملل خواسته تلاش کند تا معلوم شود چه برسر نوزادی که گفته شده ۳۲ سال پیش در زندان اوین تهران متولد شده، آمده. او “گلرو راحمی پورمقدم” نام دارد و فرزند دو زندانی سیاسی بوده. گروه «عدالت برای ایران» همچنین خواسته وضعیت پدر او “حسین راحمی پورمقدم” هم مشخص شود.
شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشری در برنامه ۶۰ دقیقه تلویزیون بی بی سی فارسی  دراین باره توضیح می‌دهد: