همزمان با تشدید فشار حکومت جمهوری اسلامی برای حجاب اجباری، قرارگاه عفاف و حجاب وزارت کشور خواستار اعمال فیلترینگ هوشمند شد.

گفت‌وگو با شادی امین: