جمهوری اسلامی از واژه «تجزیه طلب» برای سرکوب فعالان حقوق اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند. جدایی طلبی جرم نیست، هر کسی می‌تواند خواهان جدایی بخشی از یک کشور باشد. این خواسته بایست در یک رفراندوم و روندی صلح آمیز مثل اسپانیا و ایرلند مطرح شود. هیچ جای دنیا به خاطر جدایی طلبی کسی را محکوم به اعدام نمی‌کنند.

گفت‌وگوی شادی امین درباره اعدام «سلطان سکه» و بازداشت‌های گسترده در خوزستان پس از حمله مسلحانه اهواز را در برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی را ببینید: