شادی امین، رها بحرینی، شادی صدر و هایده مغیثی در میزگردی در برنامه پویش در رابطه با کتاب جنسیت ایکس وضرورت پژوهش انجام شده در این کتاب  گفتگو کردند.

هایده مغیثی، جامعه شناس و استاد دانشگاه یورک کانادا در این میزگرد در رابطه با کتاب جنسیت ایکس گفت: «مسئله همجنسگرایی ارتباط مهمی با مسئله تبعیض جنسی دارد؛ تبعیض جنسی یک سری ارزش‌های اجتماعی زنانگی و مردانگی را به چالش می کشد. آنچه که اکنون در فرهنگ ایران اهمیت بسیار دارد و تخطی از این بخش ها با تنبیه مواجه است.  تحقیقاتی از این دست یک تکان به جامعه می دهد که مسائل دیگری هم وجود دارد که در سلامت جسمی و روحی افراد وجود دارد.»

شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران نیز با اشاره به اینکه عده ای می گویند ذهنیت اجتماعی آمادگی پذیرش این مسئله را ندارد، ادامه داد: «برای ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری همیشه مهم بوده است که حقوق بشر گزینشی نیست. مهم ترین اصل بنیادین حقوق بشر اصل عدم تبعیض است… بهتر است سوال را بدینگونه طرح کنیم که چگونه می شود جامعه را آماده پذیرش حقوق بشر کرد و به آگاهی رساند؟ به همین دلیل است که تحقیق می کنیم، مستند می کنیم و سعی می کنیم این آگاهی را افزایش دهیم.»

شادی امین، نویسنده کتاب جنسیت ایکس  در این میزگرد به فشار و سرکوب افراد برای پنهان کردن بیان جنسیتی خود  اشاره کرد و افزود: «هیچ منطقی پذیرای این مسئله نیست که فردی تنها به دلیل اینکه همجنسگرا است مورد آزار و فشار شدید قرار بگیرد.»

رها بحرینی که نگارش کتاب «بیمارانگاری هویت ها، مجروح کردن بدن ها»، نسخه انگلیسی تحقیق “نه تغییر جنسیت تحمیلی” را برعهده داشته  نیز در بخشی از سخنان خود گفت: «در چند سال گذشته به واسطه فعالیت هایی که شده، مشخص شده است که تصویری که در مورد بهشت بودن ایران برای ترنسجندرها ترسیم می شده است، واقعی نیست، در عین حال اکنون با تصویر کلیشه ای دیگری روبرو هستیم که گویا در حال حاضر همجنسگرایان مجبورند بدون هیچگونه حق انتخابی به زیر تیغ جراحی بروند! در واقع ما با دو تصویر سیاه و سفید روبرو هستیم که هیچکدام واقعیت پیچیده وضعیت ترنسجندرها در ایران را نشان نمی دهد. تحمیلی که ما در گزارش از آن حرف می زنیم، نتیجه یک وضعیت حقوقی است. »

برای دیدن این برنامه بر روی عکس کلیک کنید: