تلویزیون بی‌بی‌سی:تعدادی از سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر در نامه‌ای از مقام‌های اتحادیه اروپا خواسته‌اند از ایران بخواهند تا احکام حبس علیه ۳۲ شهروند بهایی در استان گلستان را لغو کند. در این نامه تاکید شده که پرونده بهاییان گلستان، بزرگترین دستگیری دسته جمعی بهاییان در ده سال گذشته بوده است. آنها چهار سال پیش بازداشت شدند و در مجموع به ۲۳۸ سال حبس‌ محکوم شده‌اند. گفتگوی بی بی سی را بشنوید با هما، از بستگان یکی از این بهائیان: