شش ماه پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، عدالت برای ایران در گزارشی تحقیقی با نام «مضحکه عدالت: قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸» به چگونگی اجرای سیاست مصوب علی خامنه‌ای مبنی بر تهدید و تطمیع خانواده‌های کشته‌شدگان و اجبار آنان به پذیرش عنوان «خانواده شهید» پرداخته است.

این گزارش را از طریق کلیک روی تصویر زیر و یا در اینجا بخوانید: