کات! پخش پرس تی وی باید متوقف شود

“شبکه پرس تی وی همواره به عنوان دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، نه تنها از معیارهای حرفه ای استقلال و بی طرفی رسانه ها بارها و به طور روشنی تخطی کرده است بلکه حق پاسخگویی (right to reply) را که مطابق قوانین بین المللی حاکم بر رسانه ها یک حق بنیادین است، از افراد و نهادهایی که در برنامه های مختلف آن مورد افترا یا نسبت دروغ قرار گرفته اند، سلب کرده است…”

گزارش تحقیقی عدالت برای ایران در مورد پرس تی وی

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram